Please wait...
Nepřihlášený uživatel
You are here: → Publications
iduzel: 41230
idvazba: 44412
šablona: stranka
čas: 8.8.2022 16:07:44
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Publications

Publications

 1. Čejková J., Cartwright J. H. E. (2022). Chemobrionics and Systems Chemistry, ChemSystemsChem (Guest Editorial).
 2. McGachy L., Heyda J., Tomas J., Čejková J. (2021). Decanol Pattern Formation over a Sessile Aqueous Decanoate DropletColloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 621, 126541.
 3. Becherová L., Prokopec V., Čejková J. (2021). Vibrational spectroscopic analysis of critical micelle concentration in sodium decanoate solutions, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 250, 119387.
 4. Cardoso S. S. S., Cartwright J. H. E., Čejková J., Cronin L., Wit A. D., Giannerini S., Horváth D., Rodrigues A., Russell M. J., Sainz-Díaz C. I., Tóth Á. (2020), Chemobrionics: From Self-assembled Material Architectures to the Origin of Life, Artificial Life 26(3), 315-326 (open access).
 5. Janská P., Rychecký O., Zadražil A., Štěpánek F., Čejková J. (2019), Liquid oil marbles: increasing the bio-availability of poorly water-soluble drugs, Journal of Pharmaceutical Sciences, 108(6), 2136-2142.
 6. Čejková J., Schwarzenberger K., Eckert K., Tanaka S. (2019), Dancing performance of organic droplets in aqueous surfactant solutions. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 566, 141-147.
 7. Čejková J., Hanczyc M.M., Štěpánek F. (2018), Multi-Armed Droplets as Shape-Changing Protocells, Artificial Life, 24 (1), 71-79.
 8. Čejková J., Banno T., Štěpánek F., Hanczyc M.M. (2017), Droplets as Liquid Robots, Artificial Life, 23 (4), 528-549 (open access).
 9. Čejková J., Rychecký O. (2017), Tekuté kuličky, Chemické listy 111, 109-114.
 10. Rychecký O., Majerská M., Král V., Štěpánek F., Čejková J. (2017), Spheroid cultivation of HT-29 carcinoma cell line in liquid marbles, Chemical Papers 71(6), 1055–1063.
 11. Čejková J., Štěpánek F., Hanczyc M. (2016), Evaporation-induced pattern formation of decanol droplets, Langmuir 32, 4800-4805.
 12. Čejková J., Novák M., Štěpánek F., Hanczyc M. (2014), Dynamics of chemotactic droplets in salt concentration gradients, Langmuir ,30(40), 11937–11944.
 13. Čejková J., Haufová P., Gorný D., Hanuš J., Štěpánek F. (2013), Biologically triggered liberation of sub-micron particles from alginate microcapsules, Journal of Materials Chemistry B 1, 5456-5461.
 14. Čejková J. (2013), Dictyostelium discoideum – model system not only for biologists, Chemické listy 107, 563-600.
 15. Čejková J., Štěpánek F. (2013), Compartmentalized and internally structured particles for drug delivery, Current Pharmaceutical Design 19(35), 6298-6314.
 16. Prokopec V., Kokaislová A., Čejková J., Dendisová M., Člupek M., Matějka P. (2011), Spectroscopic study of SERS- and SEIRA- activity of copper large-scaled surface substrates prepared by electrochemical deposition: what is the role of oxidation-reduction cycle treatment?, Journal of Molecular Structure 993, 410-419.
 17. Čejková J., Hanuš J., Štěpánek F. (2010), Investigation of internal microstructure and thermo-responsive properties of composite PNIPAM/silica microcapsules. Journal of Colloid and Interface Science 346, 352-360.
 18. Ševčíková H., Čejková J., Krausová L., Přibyl M., Štěpánek F., Marek M. (2010) A new traveling wave pattern of Dictyostelium in the presence of cAMP in the agar. Physica D 239, 879-888.
 19. Čejková J., Prokopec V., Brázdová S., Kokaislová A., Matějka P., Štěpánek F. (2009), Characterization of copper SERS-active substrates prepared by electrochemical deposition. Applied Surface Science 255, 7864-7870.
 20. Kokaislová A., Brázdová S., Prokopec V., Člupek M., Čejková J., Matějka P. (2009), Příprava SERS-aktivních měděných substrátů katodickou redukcí a vyhodnocení jejich struktury pomocí mikroskopie atomárních sil. Chemické listy 103, 246-250.
 21. Hilgardt C., Čejková J., Hauser M. J. B., Ševčíková H. (2008), Streamless aggregation of Dictyostelium in the presence of isopropylidenadenosin. Biophysical Chemistry 132, 9-17.
 22. Prokopec V., Čejková J., Matějka P., Hasal P. (2008), Preparation of SERS-active substrates with large surface area for Raman spectral mapping and testing of their surface nanostructure. Surface and Interface Analysis 40, 601-607.

Book Chapters

Proceedings

(selected from over 40 papers)

 • Čejková J., Ikegami T., Experimental study of mutual interactions of multiple liquid droplets, Proceedings of the 2nd International Symposium on Swarm Behavior and Bio-Inspired Robotics, Kyoto (Japan), 31. 10. -1. 11. 2017, pp. 274-278 (2017).
 • Čejková J., Ikegami T., Štěpánek F., Life-like swarm behavior of multiple chemotactic droplets, Proceedings of the European Conference on Artificial Life 2017, Lyon (France), 4. – 9. 9. 2017, MIT Press, pp. 91-95 (2017).
 • Čejková J., Haufová P., Gorný D., Štěpánek F.: “Artificial spores” – hybrid alginate microcapsules with encapsulated yeast cells, Proceedings of the Twelfth European Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems, Taormina (Italy), 2. -6. 9. 2013, MIT Press, pp. 818-823 (2013).
 • Čejková J., Štěpánek F.: Chobotix 2012: book of proceedings, Institute of Chemical Technology Prague, 2012, ISBN 978-80-7080-813-9 (editor).
Updated: 11.2.2022 11:53, Author: Jitka Čejková


UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2017
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version